محمدرضا گلزار بازیگر کشورمان همچنان به عنوان مدل تبلیغاتی فعالیت می کند.

این بازیگر 39 ساله عکس های تبلیغاتی خودش برای برند ساعت مچی لوندویل lond weil را در صفحه شخصی اش قرار داده است.

در ادامه عکس های محمدرضا گلزار را مشاهده می کنید.

 عکس های جدید محمدرضا گلزار به عنوان مدل تبلیغاتی

محمدرضا گلزار در تبلیغات برند لوندویل londweil

 

عکس های جدید محمدرضا گلزار به عنوان مدل تبلیغاتی

گلزار مدل تبلیغاتی برند لوندویل

عکس های جدید محمدرضا گلزار به عنوان مدل تبلیغاتی

محمدرضا گلزار در مراسم سمینار لوندویل