از زمان کشف این اسکلت عجیب که به یک انسان شبیه است در یک منطقه کویری موسوم به آتا کامادر شیلی به همین نام و به اسکلت آتا یا آتاکاما مشهور شده، برخی آن را یک انسان و یا انسان نما و موجودی فضایی و حتی یک میمون کوچک تصور کرده اند و برخی براین باور بودند که این موجود به طور حتم یک موجود فضایی است.

 

آزمایش های متعدد بر روی این اسکلت انجام شده و تلاش شده تا مشخص شود که این اسکلت به کدام گروه از موجودات تعلق دارد.این موجود برخلاف انسان که دوازده دنده دارد ده دنده دارد ولی شکل اسکلتی شبیه به انسان دارد.

 کشف اسکلت یک موجود فضایی در شیلی

کشف یک اسکلت عجیب در شیلی

سر و جمجمه این موجود اما بسیار بزرگتر از جثه اش است و سری بزرگ و دوکی شکل دارد.برخی براین باورند که ممکن است این اسکلت به یک جنین در قرن های گذشته تعلق داشته و یا نوعی پستاندار منقرض شده است.

 کشف اسکلت یک موجود فضایی در شیلی

کشف یک اسکلت عجیب

در مطالعاتی که از سال 2012 روی این اسکلت انجام شده در دانشگاه استانفورد مشخص شده که این اسکلت بقایای انسانی دارد.در  اسکن مشخص شده که تمام ارگان های بدن انسان حتی قلب این موجود شبیه انسان بوده است.آزمایش های دی ان آ نیز مشخص کرده که این موجود یک پستاندار ناشناخته و یا موجودی فضایی نیست.

 

کشف اسکلت یک موجود فضایی در شیلی

اسکلت عجیب در شیلی

 

این اسکلت در سال 2003 در یک منطقه دور افتاده و غیر مسکون در شیلی پیداشد و تا سال 2009 در کلسیون شخصی یک فرد علاقمند بوده است.از این زمان بررسی هایی بر روی این موجود عجیب انجام شده و در سال 2012 جدی ترین بررسی ها در دانشگاه استانفورد به انسان بودن این اسکلت با دقت بالا تاکید دارد.اما یکی از دست اندرکاران این بررسی در دانشگاه استانفود تاکید می کند نمی تواند با قاطعیت بگوید که این اسکلت یک میمون نیست.اما شباهت زیادی به انسان دارد.ولی بدون شک این یک موجود فرازمینی نیست.

 

کشف اسکلت یک موجود فضایی در شیلی

کشف اسکلت عجیب در شیلی

 

بررسی ها در مورد علت مرگ و اینکه این موجود چه می خورده و چرا مرده نیز انجام شده و مشخص شده که  هیچ بیماری خاص ژنتیکی مانند کوتولگی یا پیری زودرس نداشته و سالم بوده است.اما اینکه چرا به این اندازه بوده و به چه دلیل مرده هنوز مشخص نیست.

کشف اسکلت یک موجود فضایی در شیلی

کشف یک اسکلت

کشف اسکلت یک موجود فضایی در شیلی