قلب حیاتی ترین عضو بدن به شکل مخروط بوده و مرگ و زندگی به تپش های آن وابسته است. این عضو عضلانی درون قفسه سینه، پشت جناق وبین دو ریه ما جای گرفته است.

قلب بعد از مردن چه شکلی است

اندازه قلب فرد بزرگسال حدود دوبرابر مشت او و با ابعادی حدود 6*9*12سانتیمتر است. این عضو وزنی تقریبا ۲۵۰ - ۳۵۰ گرم دارد.

 قلب بعد از مردن چه شکلی است

این اندام حیاتی بدن حدود یک میلیون در روز و تقریباً 35 میلیون بار درسال و به طور میانگین بیش از 2.5 میلیارد بار درطول عمر فرد می تپد و خون را در مسیر عروقی به مسافت ۱۱۳ هزار کیلومتر در بدن انسان به گردش در می آورد، با هر تپش قلب، سرخرگ ها خون حاوی اکسیژن را به همه بخش های بدن پمپاژ کرده و سیاهرگ ها  آن را به قلب باز می گردانند.