برخی از کاربران عراقی تصاویری از ژست عجیب یک دختر داعشی منتشر کرده که در آن دختری با پرچم داعش و بدون حجاب عکس یادگاری گرفته است.

ژست عجیب زن داعشی بدون حجاب

 ژست عجیب زن داعشی بدون حجاب