حتما برای شما هم جالب است که شباهت مادران و دختران مشهور هالیوود را ببینید. برای این که شباهت آنها را بهتر تشخیص دهید، ما تصاویری از آنها را که در یک سن مشترک قرار دارند، برایتان آورده ایم.

1.میشل اوباما، مالیا و ساشا اوباما در سن 17 سالگی

آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

2.ملانی گریفیث و داکوتا جانسون، 26 سالگی

 آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

3.دمی مور و رومر ویلیس، 27 سالگی

 آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

4.رومر ویلیس و جورجیا مای جاجر، 24 سالگی

 آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

5.یولاندا فاستر و جی جی و بلا حدید، 21، 21 و 19 سالگی

 آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

6.گلدی هان و کیت هادسون، 37 سالگی

آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

7.پگی لیپتون و رشیدا جونز، 40 سالگی

آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

8.ریس ویترسپون و اوا فیلیپ، 15 سالگی

 آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

9.سوزان ساراندون و اوا اموری، 31 سالگی

آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

10.آنجلینا جولی و ویوین مارشلین جولی پیت، 7 سالگی

آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

11.مریل استریپ و مامی، گریس، لویزا گامر، 30، 32، 29 و 24 سالگی

 آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

12.کریس جنر و کیم کارداشیان، 35 سالگی

 آدم معروف ها وقتی هم سن فرزندانشان بودند...

 

13.کیم کارداشیان و نورث وست، 2 سالگی

 ر