اعدام یک سوری

گروه تروریستی داعش ، یک شهروند سوری را که با دست و پای بسته از بالای ساختمانی بلند در حلب به پایین پرتاب شده بود، بعد از سقوط بر روی زمین نیز سنگسار کرد!

پایگاه های وابسته به این گروه تروریستی ضمن انتشار تصاویر این اعدام در اینترنت، مدعی شدند که جرم این فرد «ارتکاب عمل قوم لوط» بوده است.

هر چند گروه تروریستی داعش پیش از این نیز بارها تصاویری از اعدام افرادی منتشر کرده بود که با ادعای "همجنس گرایی" آنان را از بالای ساختمان های بلند به پایین پرتاب کرده است، اما این نخستین بار است که این گروه فردی را پس از سقوط بر روی زمین، سنگسار می کند.

گروه تروریستی داعش این اعدامها را در مناطق تحت کنترل خود برای ارعاب شهروندان و جلوگیری از هرگونه قیام و اعتراض مردم انجام می دهد.

 داعش یک سوری را دوبار اعدام کرد

داعش یک سوری را دوبار اعدام کرد

داعش یک سوری را دوبار اعدام کرد

داعش یک سوری را دوبار اعدام کرد

 داعش یک سوری را دوبار اعدام کرد

 داعش یک سوری را دوبار اعدام کرد