مار سمی

یک مار سمی که در دورن یک خودرو سواری جا خوش کرده بود، توسط نیروهای امداد و نجات مشهد زنده گیری شد.

پرایدسواری یک مار سمی+عکس

پرایدسواری یک مار سمی+عکس

پرایدسواری یک مار سمی+عکس

پرایدسواری یک مار سمی+عکس

پرایدسواری یک مار سمی+عکس