حمله کوسه سفید تصویر بردار این تصاویر زیبا مطمئنا آرزوی مرگ نداشته که از چنین فاصله نزدیکی این حیوان زیبا و وحشتناک را تصویر برداری کرده‌است.

برای گرفتن این کوسه بزرگ و سفید از طعمه بزرگ و قفسی استفاده شده تا به این ارتفاع از آب برسد.

این افراد از سگ آبی به عنوان طعمه استفاده کردند که از نظر کوسه چندان لقمه بزرگی نبود چرا که تنها در کسری از ثانیه آن یک لقمه چپش کرد و به سرعت از دست شکارچیان فرار کرد.

پس از پخش این تصاویر تعداد افراد بسیار زیادی تصمیم گرفتند به محیط دریایی بیایند و این حیوان ترسناک را از نزدیک و از داخل قفس‌های امنی که مردم در آن قرار می‌گیرند، این موجود را مشاهده کنند. لحظه وحشتناک حمله کوسه سفید + تصاویر

لحظه وحشتناک حمله کوسه سفید + تصاویر

لحظه وحشتناک حمله کوسه سفید + تصاویر

لحظه وحشتناک حمله کوسه سفید + تصاویر

لحظه وحشتناک حمله کوسه سفید + تصاویر