ملت ایران: لحظه شماری مسلمانان چهار گوشه جهان برای برگزاری مناسک با شکوه حج تمتع آغاز شده است و تا چند روز آینده سیل خروشان مسلمانان با لباس های یکپارچه سفید دور خانه کعبه طواف خواهند کرد.

با این وجود این سوال مطرح می شود که مسلمانان سفید و سیاه کشورهای مختلف جهان چرا باید با لباس احرامی سفید و به صورت متحد الشکل دور خانه کعبه طواف کنند؟

در خصوص این سئوال، شاید یکی از دلایل مهم این حکم، حفظ یکپارچگی و یکرنگی حج گزاران باشد به طوری که مسلمانان به واسطه رنگ لباس و ظاهر خود، انگشت نما نشوند.

درباره فلسفه لباس سفید احرام، حجت الاسلام میرلوحی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السّلام) نکته جالبی را بیان می کند: " در پاسخ به این سئوال باید گفت تمام احکام و مناسک ما دارای حکمت و مصلحت است ولو ما حکمت و چرایی آن را ندانیم. "

مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع در خصوص فلسفه احکام و حکمت آنها مطالبی را بیان کرده است، اما اگر در مواردی ما نتوانیم علت و فلسفه احکام را بدانیم باید دستور خدا را گوش فرا داده و به آن عمل کنیم.

اما در خصوص این سئوال، شاید یکی از دلایل مهم این حکم، حفظ یکپارچگی و یکرنگی حج گزاران باشد به طوری که افراد به واسطه رنگ لباس و ظاهر خود، انگشت نما نشوند.

بنا نیست در حج افراد نسبت به لباس خود رقابت و فخر فروشی کنند بلکه همه لباسی شبیه لباس آخرت و کفن برتن کرده و در برابر پروردگار خود شبیه به هم ظاهر می شوند.

این می تواند نمادی از یکسانی همه حج گزاران در نزد خداوند باشد. مستحب است حج گزار هنگام احرام، لباس سفید بپوشد و جامه و لباس دنیایی، لباس گناه و لباس شهوت را از تن برکند و با لباسی شبیه کفن و لباس آخرت، وارد حریم یار شود.

این تغییر لباس نمادی از توجه مطلق به خدا و آخرت و بی توجهی به مسائل مادی و دنیوی است. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که سفید بودن لباس احرام در حج و عمره افضل و بهتر است، ولی در واجب بودن حتمیت ندارد.

در روایتی نیز آمده که یکی از اصحاب امام صادق(علیه السّلام) عازم حج بود، خدمت امام صادق(علیه السّلام) رسید و پرسید: عازم حج هستم، می خواهم بدانم که آیا می توانم لباس احرام سیاه بپوشم؟ و حضرت پاسخ داد: احرام در لباس سیاه حرام نیست، ولی سعی کنید لباس احرام و کفن میت پارچه سیاه نباشد.