ملت ایران: محمدحسن طریقت منفرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیست و هشتمین محفل انس اعضای تیم های اضطراری و امداد و درمان دوران دفاع مقدس، که از سوی بسیج جامعه پزشکی در مسجد الزهرا دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ میلادی مردم در اروپا به دنبال تغذیه سالم بودند و همه آموزش یافته بودند که مواد غذایی چه خواص و چقدر کالری دارد تا با تغذیه منضبط و حساب شده سیستم بدن خود را تنظیم کند.

وی افزود: در آن مقطع بهترین پروفسورهای طب داخلی از سوئیسی های کاتولیک بودند که یکی از بزرگترین آنها رئیس دانشگاه بن بود که از اساتید کاتولیک را جمع کرد تا درباره اثرات روزه که کاتولیک ها دارند تحقیقاتی داشته باشند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: این تحقیقات بسیار علمی بود و در آن مقطع هرکس از آن مطلع شد، خواص دنیوی روزه را فهمید.

طریقت منفرد گفت: بسیاری از مکانیزم های جبرانی در خلقت وجود دارد که اگر از آنها استفاده نشود، به راحتی از بین می روند، مانند خواص جبرانی که قند خون را تنظیم می کند.

وزیر بهداشت افزود: به اعتقاد دانشمندانی که این تحقیقات را انجام دادند، مکانیزمهای جبرانی به مرور زمان ضعیف می شود و ایجاد استرس و اختلال می کنند. مثلا در صورت مختل شدن هضم غذا به سیستمهای جبرانی نیاز است.

طریقت منفرد اظهار داشت: این محققان کاتولیک دریافتند که با گرفتن روزه، که در مذهب خودشان توصیه شده بود، به این مکانیزم های جبرانی دست می یابند و افراد به این بیماری ها دچار نمی شوند.

وزیر بهداشت افزود: آرزوی من این است که متدینین ما از این تحقیقات استفاده کنند که با توجه به فایده های دنیوی روزه، جایگاه توصیه های دینی ما را به خوبی روشن می کند.