ملت ایران: روز گذشته مادر پوران درخشنده بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

مراسم ختم بانو خورمهر روز چهارشنبه ۵تیرماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ مسجد در جامع شهرک غرب تهران برگزار می شود.