محسن علی اکبری گفت: نطقه نظرات خانه سینما به مسوولان سازمان سینمایی منتقل شد و بخش عمده ای از این نظرات تامین شد اما به نظر می رسد تمایلی برای بازگشایی خانه سینما در دولت فعلی نیست و من نیز دیگر در این زمینه پافشاری نخواهم کرد.
این تهیه کننده سینما که قرار بود به عنوان رابط وزارت ارشاد با نماینده هیأت مدیره خانه سینما برای بازگشایی این تشکل صنفی تبادل نظر کند، در گفت و گو با ایسنا در این باره توضیح داد: ما در جلسه ای با آقای توحیدی که چندی قبل برگزار شد، نقطه نظرات دو طرف را مطرح کردیم و قرار شد این نظرات را به هیأت مدیره خانه سینما و سازمان سینمایی منتقل کنند.
وی ادامه داد: پس از انتقال نظرات هیأت مدیره خانه سینما به مسوولان سازمان سینمایی، بخش عمده ای از آن ها تأمین و بخش کوچکی با کمی تعدیل پذیرفته شد و به نظر می رسید دیگر مشکلی برای بازگشایی خانه سینما وجود ندارد.
علی اکبری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه به گفته فرهاد توحیدی(رئیس هیأت مدیره خانه ی سینما) او نمایندگی رسمی از سازمان سینمایی ندارد، توضیح داد: من کارمند سازمان سینمایی نیستم. تنها تلاشم بر این بود که به عنوان یک همصنف، برای حل مشکلات افراد پایین دستی صنوف که حدود ۲۵هزار خانوار هستند گام برداریم. تلاش من به عنوان یک سینماگر که با اعضای هیأت مدیره خانه سینما دوست است و ارتباط تقریبا نزدیک و تعاملی ای با مسوولان سازمان سینمایی دارد، این بود که از این ارتباط دوسویه استفاده کرده مشکل را حل کنم.
وی با اشاره مجدد به اینکه نقطه نظرات هیأت مدیره خانه ی سینما به مسوولان سازمان سینمایی ارائه شده و آن ها نیز بخش عمده ای از آن را پذیرفته اند، گفت: من سخنان آقای محمد سریر و فرهاد توحیدی درباره اینکه خانه سینما در دولت بعد باز شود را دیدم. اگر دوستان اینگونه برخورد می کنند به نظر می رسد که عزمشان بر باز نکردن خانه سینما در این دولت است.
علی اکبری در پایان با تاکید بر اینکه سعی کرده وظیفه صنفی اش را به خوبی انجام دهد و دیگر وظیفه ای ندارد، تصریح کرد: من تا این حد وظیفه داشتم که تلاش کنم کارها سر و سامان بگیرد اما به نظر می رسد که تمایلی برای بازگشایی خانه سینما در دولت فعلی نیست. من دیگر در این زمینه پافشاری نخواهم کرد؛ مگر آنکه مسوولان سازمان سینمایی رأسا بخواهند خودشان موضوع را حل و فصل کنند.
فرهاد توحیدی به تازگی گفته است: برخی همچنان بر روی مواضعی که نه موافق قانون است و نه موافق عُرف ایستاده اند بنابراین با این وضعیت تصور می کنم تفاهمی برای بازگشایی خانه سینما در دولت دهم حاصل نشود.
رئیس هیأت مدیره خانه سینما در گفت و گو با ایسنا درباره آخرین وضعیت بازگشایی این تشکل صنفی بیان کرد: ما همچنان روی حرف گذشته مان ایستاده ایم و همان طور که قبلا گفتیم، راه بازگشایی خانه سینما توجه به اساسنامه اصلاح شده است.
وی در عین حال مطرح کرد: تصور می کنم در مدت باقی مانده از دولت دهم درباره بازگشایی خانه ی سینما تحولی حاصل نشود چون دوستان همچنان روی مواضعی می ایستند که نه موافق قانون است، نه موافق عرف است و نه حتی با ماموریت هایشان تناسبی دارد.
توحیدی درباره اینکه گفته می شد محسن علی اکبری به عنوان نماینده سازمان سینمایی قرار است با هیأت مدیره خانه سینما درباره بازگشایی این تشکل مذاکره کند، تصریح کرد: ما چنین نمایندگی از ایشان مشاهده نکردیم. آقای علی اکبری همچنان اصرار دارند که نماینده هیأت بازگشایی هستند و ما نیز همچنان اصرار داریم که طبق اساسنامه اصلاح شده جایی به نام هیأت بازگشایی شأن قانونی ندارد.
رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره اینکه با توجه به مشخص شدن دولت آینده وضعیت بازگشایی خانه سینما را چگونه ارزیابی می کند؟ به ایسنا گفت: با وضعیتی که به وجود آمده است، ترجیح ما این است که منتظر استقرار دولت بعدی باشیم و ببینیم که می توانیم به چه تفاهمی با آن ها برسیم.