نغمه مستشار نظامی از شاعران کشورمان در واکنش به سخنان شب گذشته رئیس جمهور امریکا در مورد نام خلیج فارس، شعری سروده است.


‎ شمردم دانه دانه برف های آن زمستان را
‎که بشماریم روزی غنچه هایت در بهاران را

‎کمانم مرزهای آرزوها را نمی یابد
‎مگر مانند آرش تیر دل راهی کند جان را

‎کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می‌داند
‎که دنیا می‌شناسد با خلیج فارس، ایران را

‎هزاران ریشه در این خاک باقی ماند و می‌ماند
‎اگر چه باد پاییزی بیندازد درختان را

‎بپوشان خاک را با ابرهای آسمان رنگت
‎بنوشان بر کویر خشک دلها طعم ایمان را

‎لبان روزه دارم را به چشمان تو می‌دوزم
‎به شوق ربنا پر کن نگاه خشک لیوان را

‎اگر چه مثل شاعرهای دیگر سفره‌ام خالیست
‎به لبخند تو قاتق می‌کنم این لقمه نان را