نرگس محمدی این عکس را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و نوشت:

بعضى ادمها وقتى میاین تو زندگیت متوجه میشى قبلش اصلأ زندگى نکردى على جون مرسى که هستى دوستتت دارم.

0