پرواز حامل عوامل فیلم فروشنده که در جشنواره فیلم کن موفق به دریافت دو جایزه رسمی شدند، ساعت 1:10 دقیقه بامداد امروز ( جمعه ۷ خرداد) بر زمین نشست.

علاوه بر مردم سینماگرانی چون امین تارخ، رخشان بنی‌اعتماد، علیرضا تابش، حبیب ایل‌بیگی، حبیب رضایی، محمدرضا دلپاک و کامران ملکی در فرودگاه حاضر شدند.

نزدیک به 500نفر برای استقبال از عوامل فیلم «فروشنده» به فرودگاه آمده بودند.

 

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

  استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

استقبال مردم از «عوامل فروشنده

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

استقبال مردم از «عوامل فروشنده

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

استقبال مردم از «عوامل فروشنده»

 استقبال مردم از «عوامل فروشنده»