ساسان فاطمی درباره جای خالی موسیقی نواحی در سبد شنیداری مردم ایران توضیح داد: به طور کلی بستر فرهنگی اجتماعی و فضای رشد موسیقی نواحی در روستاها و مناطقی است که از شهر دور هستند و وقتی هم که این بسترها در منبع اصلی خود رو به افول و نابودی باشد به طور طبیعی مخاطبی که در شهرها ساکن است به موسیقی دیگری گرایش پیدا می کند و دیگر موسیقی نواحی در اولویت اصلی یک مخاطب شهری نخواهد بود.

وی ادامه داد: ما در عصری هستیم که متعلق به رسانه‌ها و ماهواره ها است و موسیقی نیز در همین مدیوم‌ها بروز و ظهور می‌یابد و موسیقی مردم‌پسند هم برگرفته از همین گرایش های رسانه ای عصر جدید است. در نتیجه یکی از مسائلی که باعث شده در حوزه شنیدن موسیقی نواحی با کمبود روبه‌رو باشیم همین هجوم بی رحمانه رسانه ها و ماهواره هاست که جلوی رشد موسیقی نواحی را می گیرد. از این منظر به طور طبیعی هم آثار موسیقایی مرتبط با موسیقی نواحی کاهش می یابد و هم به دلیل این تغییر شرایط فرهنگی اجتماهی نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.

مولف چندین کتاب پژوهشی کاربردی موسیقی بیان کرد: برای اضافه کردن موسیقی نواحی به سبد شنیداری مردم، راه بسیار سختی پیش‌رو داریم و به اعتقاد من به این سادگی نمی توان درباره علل ضعف این جریان ارزشمند موسیقایی وارد فضای نتیجه‌گیری و قضاوت شد. آسیب شناسی و رفع موانع موجود در حوزه موسیقی نواحی نیازمند یک فعالیت پژوهشی تمام عیار است که در مرحله اول باید توسط نهادی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پشتیبانی های لازم صورت گیرد اما متاسفانه مجموعه وزارت ارشاد بیشتر به موسیقی پول ساز اهمیت می دهد تا موسیقی نواحی.

فاطمی تصریح کرد: متاسفانه در کشورمان به جای اینکه از جریاناتی چون موسیقی نواحی و اساسا موسیقی فرهنگی حمایت کنند از موسیقی‌ای حمایت می کنند که بازدهی اقتصادی بالا دارد بنابراین وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین رویکردی به ماجرا داشته باشد قطعا در حوزه فهم شنیداری مخاطبان نیز با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهیم شد که به هیچ عنوان به صلاح موسیقی نواحی ایران نیست.

این مدرس دانشگاه در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: هیچ کس منکر لزوم توجه به موسیقی پولساز و اصولا فرآیندهای اقتصادی در موسیقی نیست اما باید بدانیم که موسیقی نواحی ایران به شدت مورد بی مهری قرار گرفته و لازم است هر چه زودتر برای احیای این گونه ارزشمند فعالیت های موثری را انجام دهیم در غیر این صورت باید منتظر بنشینیم و شاهد نحیف تر شدن این موسیقی باشیم.