علی شمس کارگران تئاتر ؛ در خصوص شکل‌گیری نمایش «داستان‌های میانرودان» گفت: همیشه وسوسه‌ مطالعاتی تاریخ همراه من بود. مطالعه‌ کتاب‌هایی با محوریت تاریخ بین‌النهرین که در دل خود سرچشمه‌های مدنیت را جای داده سبب شد تا نمایشنامه‌ای را با فضای باستانی بین‌النهرین به نگارش در بیاورم و از آنجا که ذائقه خودم به کمدی گرایش دارد، رنگ و بویی پارودیک به اثر دارم.

وی ادامه داد: «داستان‌های میانرودان» روایتگر اوج و انحطاط سه پادشاه در این موقعیت جغرافیایی است. به عنوان مثال یکی از آنان حمورابی بوده و ما قانون که مولفه‌ای در شناخت این پادشاه است را دستمایه خلق اپیزودی کرده‌ایم.
شمس در خصوص شیوه اجرایی این اثر نمایشی بیان کرد: فضاهای باستانی به فراخور متن در اجرای اثر نیز راه پیدا کرده و از تکنیک‌ها و آموخته‌هایم در حوزه نمایش‌های ایرانی بهره گرفته‌ام. البته از زیبایی‌شناسی هنر نمایش ایرانی به صورت عیان و آشکار استفاده نکرده‌‌ام. همچنین مواجه‌ بازیگران وسیله‌ای برای خلق فضاهای کمدی شده است.
وی ادامه داد: همیشه حیرت‌زدگی نسبت به جهان باستان وجود دارد و نبود آگاهی و علامت سوال‌های بشر امروز آن را تشدید می‌کند. به همین سبب ما از یکی از دلایل این حیرت یعنی جادو در نمایش «داستان‌های میانرودان» بهره گرفته‌ایم.