محمدرضا شریفی نیا می گوید به او گفته اند دیگر نقش هایی را که باید در آنها «حاجی مذهبی نما» باشد، بازی نکند.

محمدرضا شریفی نیا هنرپیشه سرشناس و جنجالی که این روزها با سریال معمای شاه محمدرضا ورزی روی آنتن سیما آمده است، می گوید به او توصیه شده دیگر در نقش «حاجی های مذهبی نما» بازی نکند.

شریفی نیا که تقریبا چند سالی است عادت کرده ایم او را در نقش حاجی بازاری هایی ببینیم که با سیمایی مذهبی، «بدمن» قصه ها هستند، به احتمال فراوان بعد از رسوایی دو، دیگر در نقش های اینچنینی بازی نخواهد کرد. چندی پیش شایعه شده بود که خودش هم دیگر نمی خواهد در این نقش ها بازی کند چون تقریبا چهره او همه را یاد مذهبی نماهایی که از سیمای مذهبی شان برای مقاصد سودجویانه استفاده می کنند، می اندازد.

اما چه شده که شریفی نیا نمی خواهد این نقش ها را بازی کند؟ گفتگو با شریفی نیا خیلی اتفاقی رخ داد. از او پرسیدیم چرا دیگر نمی خواهید چنین نقش هایی را بازی کنید؟ مکثی کرد و گفت: «راستش خودم نگفته ام نمی خواهم بازی کنم اما به من توصیه شده که دیگر در این نقش ها بازی نکنم.»

اینکه چه کسی به او این توصیه را کرده نگفت و اینکه این توصیه چقدر جدی است اما حرف هایش درباره اهمیت تیپ هایی مثل حاجی گرینوف، نشان می داد که بازی کردن در نقش های اینچنینی را ترجیح می دهد: «این نقش ها اتفاقا یکی از سخت ترین نقش های این روزهای سینمای ایران هستند و هر کسی نمی تواند این حس را دربیاورد. از فیلم دنیا تا همین حاجی گرینوف اخراجی ها. به نظرم خیلی ظرافت در بازی شان نیاز است که تماشاگر بازیگرش را باور کند. در رسوایی ۲ هم مسعود ده نمکی خودش مسئله را حل کرد.»

اما چه کسی این توصیه را به شریفی نیا و ده نمکی کرده و اصلا ده نمکی با کجا هماهنگ کرده که بازیگرش بتواند در رسوایی دو، در این نقش بازی کند؟ ده نمکی که از «تماشاگران امروز» به خاطر حرف های سهیل کریمی درباره خشونت طلبی اش در دوران جوانی شاکی بود و گلایه های اساسی داشت، در پاسخ به پرسش ما، بعد از اینکه متوجه شد شریفی نیا حرف انتقادی درباره هیچ کسی نزده، گفت: «من نمی دانم، نمی خواهم صحبت کنم و اصلا صلاح نیست چیزی بگویم. برایتان آرزوی موفقیت دارم!»

باید دید در آینده این اتفاق چه واکنش هایی را به همراه خواهد داشت.