با تغییر ماموریت شبکه تهران سابق و تبدیل آن به شبکه پنج با رویکرد اقتصادی، راه اندازی شبکه ای دیگر ویژه پایتخت نشینان در دستور کار قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، در ادامه و با بررسی های صورت گرفته، قرار شد شبکه اچ دی که در حال حاضر به صورت آزمایشی فعالیت می کند و فقط برای اهالی تهران و برخی استان ها قابل دریافت است، به شبکه تهران تبدیل شود.

در همین راستا کامبیز اخوان صفا که در حال حاضر مدیریت شبکه اچ دی را برعهده دارد، زیرساخت های راه اندازی این شبکه جدید را آماده کرد و شبکه تهران جدید اولین شبکه ای است که تمام برنامه های خود را در قالب اچ دی روانه آنتن خواهد کرد.

همچنین در آستانه راه اندازی شبکه تهران، تغییر مدیریت این شبکه نیز در دستور کار قرار گرفته و «احسان کاوه» گزینه ای است که قرار است به زودی به عنوان مدیر شبکه تهران معرفی شود.

احسان کاوه پیش از این مدیریت بخش هنری و تولید شبکه آی فیلم را بر عهده داشت و همچنین مسئولیت راه اندازی شبکه برون مرزی لایف استایل(شبکه جدید معاونت برون مرزی با رویکرد سبک زندگی) نیز از جمله دیگر ماموریت های وی است.