اعضای ارکستر فیلارمونیک چین صبح ۲۱ مردادماه تمرین خود را با علی رهبری - مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران - آغاز کردند.

علی مرادخانی - معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - و بهرام جمالی - مدیرعامل بنیاد رودکی - نیز در هنگام تمرین این ارکستر در تالار وحدت حضور داشتند.

«لانگ یو» مدیر هنری ارکستر فیلارمونیک چین نیز در این تمرین حضور دارد.

حدود ۱۰۰ نفر از نوازندگان ارکستر فیلارمونیک چین همراه مدیر هنری این ارکستر بعدازظهر ۲۰ مردادماه به تهران وارد شدند. قرار است این ارکستر ۲۲ و ۲۳ مردادماه دو اجرا در تالار وحدت داشته باشد.