وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معنی ندارد در جایی مقامی قضایی پیدا شود و جلوی اجرای موسیقی و برگزاری کنسرت آن هم موسیقی سنتی را بگیرد.

علی جنتی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و در جمع استانداران در محل وزارت کشور با بیان اینکه وقتی می گوییم فرهنگ منظور همه اجزا و بخش های آن از جمله کتاب، فیلم، موسیقی و غیره است افزود: برای شاداب سازی جامعه و استفاده از فرهنگ در توسعه پایدار نباید صرفا به استفاده از ابزارهای سنتی گذشته خلاصه شویم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: متاسفانه جریان ضد هنری که به خصوص در مسئله موسیقی و کنسرت ها به راه افتاده است و کارشکنی می کند عناصری هستند که با اتکا به ارزش های دینی مخالفت می ورزند.

جنتی افزود: ضرورت دارد توجه داشته باشیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از متولیان اصلی فرهنگ در جامعه وظیفه اسلامی خود می داند که در صدور مجوزهای نمایش فیلم ها، تئاتر و برگزاری کنسرت ها دقیقا به معیارهای اسلامی پایبند باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظرهای مختلف علما درباره موسیقی اشاره کرد و گفت: برخی اصولا ممکن است موسیقی را به طور کلی حرام بدانند اما باید بدانیم که اینجا حکومت اسلامی است و در راس آن ولی فقیه قرار دارد.

جنتی افزود: در بین روحانیت هیچ شخصیتی را نمی شناسیم که به اندازه مقام معظم رهبری فیلم و موسیقی بشناسد و به اندازه ایشان رمان و ادبیات بخواند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مقام معظم رهبری فقط ۷۴ جلسه درس خارج فقه شان در مساله غنا و موسیقی بوده است، البته فتاوای سایر علما برای ما محترم است اما در عین حال ملاک عمل ما مقام معظم رهبری است.

جنتی در ادامه خطاب به استانداران گفت: من از شما تقاضا می کنم با جدیت از مجوزهای صادره برای اجرای کنسرت ها حمایت کنید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در اجرای برنامه های فرهنگی به ویژه موسیقی و کنسرت ها نمی شود یک بام و دو هوا عمل کند گفت: نمی شود یک برنامه ای در یک جا شرعی و در جای دیگر حرام باشد و از برگزاری آن جلوگیری شود.