ظاهراً مدیران سازمان و تصمیم‌گیرندگان قرار نیست با مهران مدیری سازش کنند و مجموعه جدید او کماکان متوقف است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که شاید مدیری دستی به سر و گوش فیلمنامه اش بکشد و موقعیت را از بیمارستان به سرای سالمندان تغییر دهد تا کاراکترهای اصلی‌اش سالمند باشند. گویا جامعه پزشکان اجازه نمی‌دهند که با آنها شوخی شود و مدیری و سریالش فعلاً درحالت نعلیق قرار دارد.

قرار بود بازگشت مهران مدیری به تلویزیون با «اتاق عمل» اتفاق بیفتد؛ مجموعه ای ۹۰ قسمتی با متوسط زمان چهل دقیقه برای هر قسمت که نگاهی کمیک به اتفاقات رخ داده در یک بیمارستان داشت و طبیعتاً در چنین لوکیشنی، سوژه اصلی پزشکان، پرستاران و تا حدودی بیماران بودند و مدیری در همین چهارچوب، هفت قسمت از مجموعهاش را در لوکیشنی که تماماً ساخته طراح دکور بود، تولید و آماده پخش کرد.

اما یکباره، ورود برخی مسئولان ارشد حوزه سلامت در پروسه تولید این سریال و تأکید بر اینکه «این مجموعه نباید جایگاه پزشکی کشور را تحتالشعاع قرار دهد»، عملاً سریال «اتاق عمل» را متوقف کرد، به ویژه آنکه مهران مدیری چنین ملاحظاتی را در ساخت کمدی تازه در نظر نگرفته بود و طوری ننوشته بود که به هیچ پزشکی برنخورد، زیرا اساساً هیچ فیلمسازی نیست که بتواند ادعا کند فیلم کمدی ساخته و به کسی برنخورده است. اینگونه بود که تولید سریال مهران مدیری، همزمان با تغییرات در سطح مدیریت رسانه ملی متوقف شد.

بر همین اساس ایده تغییر «اتاق عمل» به «اتاق سالمندان» مطرح شده که اگر این ایده قطعیت یابد، باید بیش از پیش برای فیلمساز این کشور متأثر شد، زیرا به ظاهر در کمدیها به ویژه کمدیهای شبانه تلویزیونی، کاراکترها نباید حرفه خاصی داشته باشند و حتی اسامیشان نیز میتواند دردسرساز شود؛ بنابراین، بهتر است نام و نام خانوادگی مشخص نداشته باشند و اساساً شاید کمدین واقعی شخصی باشد که بتواند در چنین فضایی کمدی بسازد.

ظاهراً تنها قشری که توان شکایت از کمدینها و ایجاد دردسر را ندارد، همان «سالمندان» هستند و مدیری به همین دلیل سراغ سوژه بیحاشیه «سالمندان» رفته که البته مشخص نیست اگر این سوژه به متن تبدیل شود، چقدر قابل مقایسه با کیفیت هفت قسمت سریال «اتاق عمل» است؛ هفت قسمتی که گویا از کمدی باکیفیت و متفاوتی برخوردار بوده و یادآور روزهای اوج این کارگردان است.