دیروز پدر نیکول کیدمن در سنگاپور درگذشت.

آسوشیتدپرس نوشت: مقامات بیمارستان تن توک سنگ اعلام کردند روز جمعه تونی کیدمن پدر نیکول کیدمن که یک روانشناس است بدون انکه مدارک شناسایی داشته باشد در این بیمارستان بستری شد.

دانشگاه تکنولوژی سیدنی، جایی که تونی کیدمنبه مدت ۴۳ سال در آنجا به عنوان محقق مشغول کار بود، مرگ این دکتر روانشناس را تایید کرده است.

پلیس سنگاپور هویت پدر نیکول کیدمن را تایید نکرد اما اعلام داشت شخصی به دلیل مرگ غیر ظبیعی در این بیمارستان درگذشته است.

به گفته نزدیکان او مرگ این رواشناس در اثر سقوط بوده که در اتاق هتل محل اقامتش رخ داده است.

بستگان تونی کیدمن و یکی دیگر از دخترانش به نام آنتونیا از او در بیمارستان عیادت کرده بودند.