ملت ایران: روزالین دو تلین(Roseline de Thélin) با الهام از ستاره شناسی، فیزیک کوانتوم، نظریه های علمی و گسترش خودآگاهی بیش از ۱۵ سال است که با نور آثار هنری می آفریند. او از ویژگی های علمی نور مانند بازتاب، شکست، هدایت و شفافیت برای ایجاد مجسمه ها و چیدمان های منحصربه فرد استفاده می کند.

این رشته آثار با نام " هوموس لومینوس "(انسان نورانی) خانواده ای موجودات نورانی را نشان می دهد که بیانگر زندگی، پندار و تحول نوع بشر است. او تکنیکی اوریژینال برای استفاده از فیبر نوری ابداع کرده است که با آن می تواند قطعات بزرگ نورانی ایجاد کند. این تصاویر هولوگرافیک گویی از میان یک فیلم علمی - تخیلی بیرون پریده اند.

روزالین دو تلین که در شهر ایبزیای اسپانیا ساکن است همچنین یک هنردرمانگر گشتالت است و کارگاه های آموزشی خلاق برای کمک به افراد به بیان خودشان و رها شدن از مشکلات شان به شیوه ای مثبت برگزار می کند.این ها تصاویری از این مجمسه های هستند: