به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، ناشران و غرفه داران حاضر در نمایشگاه کتاب برای ارائه هرگونه تبلیغ محصولات شان باید از کمیته تبلیغات نمایشگاه مجوز دریافت کنند.
در این ارتباط، هیچ گونه تراکت، بروشور و کاتالوگ در فضای نمایشگاهی مصلا اجازه توزیع ندارد، چراکه به گفته مدیر کمیته تبلیغات نمایشگاه کتاب، توزیع این بروشورها فضای داخلی نمایشگاه را به هم می ریزد و چون جمع آوری زباله های نمایشگاه به اندازه کافی زمان می برد، از توزیع این نوع تبلیغات جلوگیری می شود.
بیست وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می شود.