پرتره های یاهیا از اسب این حیوان در جلو و مرکز قرار می دهد، و ماهیت خام حرکات شان را در راس پس زمینه ای تک رنگ ثبت می کند. این شیوه در ترکیب با رنگین کمانی از رنگ ها که او برای سوژه هایش برمی گزیند، اسب ها را با جزئیاتی سیال به نمایش می گذارد.

نقاشی های او قدرت و شکوه این حیوان را که برای هزاران سال به دنیای ما شکل داده است، را گرامی می دارد… اما این کار را از نگاهی معاصر و با مجموعه رنگ هایی انجام می دهد که فرم آن را تقویت می کند.

کارهای او از مجموعه ناهمگون سه تایی، نقاش سمبولیست روسی میخائیل وروبل، تصویرگر فرانسوی، ادموند دولاک، و عشقش به کارتون مانگا الهام گرفته است.

یاهیا که در جنوب شرق انگلیس به دنیا آمده است، از کودکی عاشق طراحی و رنگ بوده است و این علاقه او را به تحصیل در کالج مرکزی هنر و طراحی سنت مارتین کشاند که با درجه افتخاری از آن فارغ التحصیل شد.