سید عباس فاطمی مدیرکل طرح و برنامه نظارت سیما در نشست خبری خود که در حال برگزاری است در خصوص برنامه‌های نمایشی سیما در سال ۹۳ گفت: توجه و تأکید اصلی در سال ۹۳ در تولید آثار طنز است که ماموریت اصلی شبکه تهران در این راستا خواهد بود.

وی افزود: تقویت آثار نمایشی و تعامل مستمر رسانه‌ای با مخاطبان از مهمترین رویکردهای سیما در تولید آثار نمایشی است.

مدیرکل طرح و برنامه نظارت سیما همچنین در خصوص بازگشت رضا عطاران و مهران مدیری به تلویزیون گفت:رضا عطارانومهران مدیریهیچ منعی برای بازگشت به تلویزیون ندارند و می‌توانند با شبکه‌های مختلف سیما همکاری کنند.

مدیرکل طرح و برنامه نظارت سیما تاکید کرد: مهران مدیری قرار است برای شبکه تهران یک مجموعه طنز اجتماعی بسازد و خبر تولید مجموعه «شبهای برره ۲» صحت ندارد.