جای تعجب است کهکودکاندیروز از بحرانهای روحی ناشی از نمایش برخیکارتونهاو فیلمهای قدیمی در امان نمانده اند. در چند دهه قبل شاهد نمایش کارتونهای مخصوص گروه سنی کودکان و نوجوانان در هالیوود بوده ایم که تعداد زیادی از آنها از رتبه PG(تأثیرگذار) برخوردار بوده اند. کارتونها و فیلمهای گروه سنی کودکان و نوجوانان که دهه های ۵۰ و ۶۰ به نمایش درآمده اند از محتوایی غم انگیز برخوردار هستند که شاید کودکان امروزی در مواجهه با چنین مفاهیمی به ورطه مشکلات روحی دچار شوند.

در این گزارش بافیلمهاوکارتونهاییآشنا می شویم که اندوه موجود در آن آه از نهاد بزرگسالان برمی آورد چه برسد به کودکان!

«بامبی» محصول ۱۹۴۲


این کارتون علی رغم پایان زیبا و دوستی حیوانات جنگل با بچه گوزن داستان حاوی صحنه شکار دلخراش مادر گوزن است.

«روباه و سگ» محصول ۱۹۸۱


کارتون «روباه و سگ» به خوبی دوستی دو حیوان دشمن را نشان داده ولی صحنه های شکار و برخورد با قطار برای گروه سنی کودکان دلخراش است.

«راز نیم» محصول ۱۹۸۲


این انیمیشن به شکل ناراحت کننده ای مرگ مادر در اثر بیماری را منعکس می کند.

«دامبو» محصول ۱۹۴۱


داستان فیلی با گوشهای بزرگ که با از دست دادن مادرش مورد آزار و اذیت اهالی سیرک قرار می گیرد.

«زمین قبل از زمان» محصول ۱۹۸۸


جدایی دایناسور مادر از فرزند پس از وقوع زلزله و طوفان یکی از صحنه های نامناسب این کارتون برای کودکان است.

«شیر شاه» محصول ۱۹۹۴


مرگ شیر پدر زیر سمهای گاومیشهای رم کرده و ناراحتی سیمبا.

«گوژپشت نتردام» محصول ۱۹۹۶


آزار و اذیت و تمسخر گوژپشت به خاطر شکل ظاهری نامتعادل.

«بالا» محصول ۲۰۰۹


سکانسهای ناراحت کننده از درگذشت مادربزرگ داستان در اول فیلم.