فروش ۴فیلماکران نوروزی«چ»، «معراجی‌ها»، «طبقه حساس» و «خط ویژه» به بیش از ۱۰میلیارد تومان رسید. فیلم تازه کمال تبریزی تا ۲۱فروردین حدود ۲میلیارد تومان در تهران و بیش از یک میلیارد تومان در شهرستان‌ها فروخته تا مجموع فروش آن از مرز ۳میلیارد تومان بگذرد. طبقه حساس در تهران ۳۰سینما در اختیار دارد و در روزهای اخیر چند سالن دیگر در شهرهای شاهین‌شهر اصفهان‌، قم‌، قزوین‌ و شیراز‌ به سینماهای نمایش‌دهنده آن اضافه شده‌اند. نمایش این فیلم در سینماهای فرهنگ‌، زندگی‌، ملت‌ و آزادی تا پاسی از شب ادامه داشته است. فروش فیلم تازه مسعود ده‌نمکی هم در آستانه رسیدن به مرز ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان است. معراجی‌ها که زودتر از دیگر فیلم‌های نوروزی روی پرده سینماهای تهران و شهرستان‌ها رفت، تا ۲۱فروردین پس از حدود ۴۵روز نمایش به فروش ۴میلیاردو۲۷۰ میلیون تومان رسیده است. این فیلم در حال حاضر در ۸۰ سینمای سراسر ایران به نمایش درآمده که سهم سینماهای تهران ۲۸سالن است. «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا هم ۷۲۰میلیون تومان در تهران و در مجموع حدود یک میلیاردو ۲۰۰میلیون تومان در سراسر ایران فروخته است. «چ» ۴۵سینما در اختیار دارد و هفته گذشته ۲سالن دیگر به سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم اضافه شدند. اگر فروش حدود یک میلیاردی «خط ویژه» را هم درنظر بگیریم، گیشه نوروزی سینمای ایران تا امروز مرز ۱۰میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است.