گروه یاد شده از سال ۱۹۸۹میلادی تشکیل شده و تا به حال طرفدار های بسیاری نیز در میان آلمانی ها پیدا کرده است.

جالب اینکه از همان سال های نخست شرکت های پخش موسیقی نیز با گروه یاد شده همکاری کرده اند.