مجتبی بهرامی، خواننده و سرپرستگروه مشتاقدر گفت وگو با هنرآنلاین گفت: گروه " مشتاق " اوایل سال جاری در تهران و شهرستان ها به اجرای برنامه می پردازد که هم اکنون در حال تمرین با اعضای گروه هستیم و به زودی اخبار دقیق آن انعکاس می یابد.

این خواننده بیان کرد: در این کنسرت آواز و قطعات ضربی ردیفی، تصنیف " من مستم و تو دیوانه " و آهنگ های کردی فولکلور کرمانشاه که همگی این قطعات در آواز اصفهان هستند در بخش نخست برای مخاطبان اجرا می شود.

سرپرست گروه مشتاق در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در بخش دوم این کنسرت آواز و مرتب خوانی، تصانیف محلی در دستگاه شور، تصانیف محلی در دستگاه ابوعطا و یک قطعه تصنیف فارسی در آواز ابو عطا در دستگاه شور و آواز ابو عطا اجرا می شود.

بهرامی در پایان درباره اعضا و نوازندگان این گروه گفت: در این کنسرت حمیدرضا آفریده(کمانچه)، محمد فتحی(ستار)، میلاد داول(دف)، مسعود نجفی(سنتور)، مجید علیزاده(تنبک)، یاسر مرادی(بم تار)، حسین روزبهانی(تار)، سعید دولت زارعی(نی) نوازندگان این گروه هستند.