ملت ایران: مجموعه تلویزیونی " کلاه پهلوی " که مدتی است جمعه شب‌ها از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، عبور از خط قرمزهای ارزشی را تا یک قدم مانده به ابتذال " فیلم فارسی " دوران طاغوت پیش برده است.

جمعه شب گذشته در صحنه‌ای که مربوط به ازدواج یک پاسبان به نام " کریم " با مستخدمه فرمانداری شهر مورد نظر فیلم بود، نوع گفتگو، چهره‌پردازی عروس و صحنه اطاق خواب بگونه‌ای بود که به صحنه‌های " فیلم فارسی " بسیار نزدیک بود.

در آخرین لحظات گفتگو، پاسبان تازه داماد درحالی که لباس رسمی خود را در می‌آورد به زیر لحاف رفت و صحنه طوری عوض شد که بینندگان بتوانند بقیه ماجرا را بفهمند!

مجموعه کلاه پهلوی علاوه بر این قبیل اشکالات، از نظر محتوائی نیز تاکنون موفقیتی برای القاء واقعیت‌های تاریخی مورد ادعای خود نداشته است.

روزنامه جمهوری اسلامی