ملت ایران: آخرین جلسه رسمی «کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما» دوشنبه ۳۰ بهمن ماه برگزار شد و طی آن اساسنامه به تایید هر هفت عضو شرکت کننده در این کمیته رسید.

این کمیته هفت نفره متشکل از فرهاد توحیدی، جمال خندان و ابراهیم مختاری به عنوان نمایندگان خانه سینما و جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی و عباس بابویهیی به عنوان نمایندگان سازمان سینمایی و مسعود جعفری جوزانی، تهیه کننده و فیلمساز بود که جوزانی به نوعی به عنوان هماهنگ کننده و حاکم در این جلسات حضور داشت.

جوزانی در گفت و گویش با «ایسنا» درباره ماوقع این جلسه گفت: «اولین جلسه رسمی این کمیته در روز چهارم بهمن ماه برگزار شده بودو همانطوری که پس از آن اعلام کرده بودم، تصمیم گرفته بودیم که هر چه زودتر این اصلاحات انجام گیرد و قول اواسط اسفند را داده بودم اما همدلی و تلاش دلسوزانه دوستان باعثشد تا نتیجه مطلوب، زودتر از موعد مقرر به دست آید. در بیست و هفت روز گذشته، طی جلسات متعدد و بحثهای کارشناسی فراوان و شنیدن نظرات و دغدغه های همه اعضا، این اساسنامه تصویب و به تایید همه اعضا رسید.»

مسعود جعفری جوزانی می گوید: «در این جلسات سعی ما این بود که تمامی چالش هایی را که سینما با آن درگیر است، در نظر داشته باشیم و اساسنامه ای را تصویب کنیم که سینما را ضمن فعال و تاثیرگذاری اجتماعی اش از تغییر و تحولات روز سیاسی دور نگه دارد. در تمام این موارد نگاه دقیق به قانون مد نظر بوده و ضرورت ها و اهداف صنوف سینمایی و اهالی خانواده محترم سینما مد نظر گرفته شده است، خوشبختانه آنچه تصویب شد، تمامی این موارد را دربر داشت و رضایت همه اعضای این کمیته را جلب کرد. امیدوارم متن ارائه شده بی کم و کاست به تصویب قانون مداران رسیده و پیش از پایان اسفند ماه شاهد بازگشایی خانه سینما باشیم.»