انتخاب: ظهور با حجاب و در حال نماز هنرمند محبوب ترکیه " مریم اوزرلی " که در سریال ترکیه ای " حریم سلطان " نقش " بانو خرم " را ایفا میکند، بحثبرانگیزترین صحنه سری جدید این سریال بود.

او در این صحنه با حجاب اسلامی در حال نماز خواندن و دعا به درگاه خداوند متعال برای بهبودی سلطان سلیمان دیده می شود، البته او در سری اول این سریال مسلمان شدن خود را اعلام کرد اما بار نخستی است که با حجاب اسلامی دیده می شود.

او در آخرین انتخاب زیباترین زنان جهان نیز در رتبه پنجم ایستاد.