حامد بهداد با موهای نقره ای رنگ در این کنسرت حاضر شده بود. او با این موها، عهده دار نقشی متفاوت در یک فیلم است.

عکس:حامد بهداد با موهایی عجیب در یک کنسرت