به گزارش ملت ایران به نقل از ستاد خبریجشنواره موسیقی فجرعلی ترابی دبیر اجرایی این دوره از جشنواره با اعلام این خبر گفت: با توجه به سیاست ها و توصیه معاون محترم هنری ارشاد مبنی بر اینکه درصد بیشتری از بلیت های جشنواره بیست و نهم موسیقی فجر در اختیار مخاطبان واقعی هنر قرار گیرد و کمتر بلیت اهدایی داشته باشیم توانستیم با استقبال فوق العاده ای از سوی مخاطبانمان روبرو شویم به گونه ای که بلیت فروشی جشنواره بیست و نهم به یک میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: علی رغم کمترین تبلیغ شهری برای جشنوارهموسیقیفجر و نیز همزمانی فروشبلیتها با برگزاری جشنواره فیلم فجر، باز هم استقبال بسیار خوبی را از سوی مردم هنردوستمان داشتیم.

دبیر اجرایی بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر افزود: استقبال مردم از جشنواره موسیقی فجر نشان می دهد که ریشه های این جشنواره بین مردم قوی است و همه دوستاران موسیقی در طول سال اخبار این جشنواره، حضور گروهها و چگونگی بلیت فروشی را پی گیری می کنند.

ترابی اظهار داشت: تا کنون و ۴ روز مانده به جشنواره موسیقی فجر بیش از ۷۰ درصد بلیت ها به فروش رسیده و با همین روند، سایر بلیت ها نیز در این ایام باقی مانده به فروش خواهد رسید بر این اساس جا دارد از همه اهالی موسیقی و موسیقی دوستان که با توجه به مبلغ بلیت ها، که البته خیلی هم ارزان نیست، به خاطر اهمیت به فرهنگ و هنر کشورشان تقدیر و تشکر کنم.