کمال تبریزیدر یادداشتی، با ابراز احترام از نقش همه اقوام کشور در مبارزات انقلاب اسلامی گفت: اسامی شخصیت های این سریال صرفا نام خانوادگی افراد است و اشاره ای به هیچ یک از اقوام غیور و دلاور کشور ندارد.

کارگردان «سرزمین کهن» با اشاره به وقایع آنی داستان اینسریالگفت: قهرمان اصلی سریال که نقش مهم و موثری در نهضت خرداد و همراهی با روحانیت و امام دارد، از همین خانواده بختیاری است و قضاوت درباره شخصیت های مثبت و منفی این سریال به صبر و حوصله بیشتری احتیاج دارد.

تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکرات جداگانه ای به رییس سازمان صداوسیما و شورای نظارت بر صداوسیما خواستار توقف پخش سریال «سرزمین کهن» به دلیل اهانت به قوم بختیاری در این سریال شده اند.