ملت ایران:شقایق دهقان در گفتگو با روزنامه تماشا، صحبت هایی خودمانی از زندگی شخصی و کاری خود با همسرش مطرح کرد که بخش های سوال برانگیز این گفتگو در ادامه تقدیم حضور مخاطبان خواهد شد:

* قبلا که دلار اینقدر گران نشده بود امکان سفرهای خارجی بیشتر مهیا بود. من و مهراب هر بار که سفر خارجی می رفتیم، اولین کارمان این بود که بگردیم سینماهای آن شهر را پیدا کنیم و ببینیم چه فیلم هایی برا اکران دارند.

* همیشه به دوستان مجردم توصیه می کنم که با همکارانشان ازدواج کنند.

مشرق