ملت ایران:یک نکته جالب در مورد «بوسیدن روی ماه» حضور دو نابازیگر مسن در نقشهای اصلی فیلم است؛ نابازیگرانی که در نقش مادربزرگهای داستان بازی می کنند.

طی دهه های گذشته بازیگرانی را داشتیم مانند حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، شهلا ریاحی، مهین شهابی و ملیحه نظری که پای ثابت ایفای نقشهای مادر و مادربزرگ در سینما و تلویزیون ایران بودند. این بازیگران همه در یک نکته اشتراک داشتند و آن هم تجربیات سالها حضورشان در حرفه بازیگری بود اما طی سالهای اخیر به دلایلی نامشخص کارگردانان سینما و تلویزیون ما نقش مادربزرگ آثار خود را به نابازیگرانی می دهند مثل حلیمه سعیدی که هرچند شیرین کاریهای آنها در برابر دوربین در دفعات اولیه جذاب به نظر می رسد ولی از آنجا که همین شیرین کاریها است که به پای ثابت روش بازی یا بهتر است بگوییم نابازی آنها بدل می شود، یکی دو کار که از این نابازیگران می بینیم دیگر فقط تکرار و تکرار و تکرار است که جلب توجه می کند.

تصویر: مادربزرگ دهه نودی سینمای ایران در کنار فرزندش

از راست: رابعه مدنی در کنار امیرشهاب رضویان و شیرین بزدانبخش

منبع: شبکه ایران