ملت ایران:دربین کسانی که در این فیلم نقش بازی میکنند و هنوز در قید حیات به سر میبرند سید حسن خمینی است, که در این فیلم نقش یک پسر زیرک, باهوش و بسیار کنجکاو را بازی میکند.

دیدن تصاویر خردسالی نوه امام(ره) در کنار پدر و جد بزرگوارشان, امام خمینی، برای بسیاری از مردم جالب و دیدنی بود.

سیدحسن خمینی درشبکه نمایش ! + عکس

قدس