به گزارش اختصاصی ملت ایران: اسپیلبرگ اینبار فیلم زندگی لینکلن رییس جمهور قرن شانزدهم امریکا را کارگردانی کرده است بازیگر این فیلم دنیل دی لوییس است که تقریبا مانند آبرام لینکلن گریم شده است و خیلی ازمنتقدان معتقدند که او بطرز عجیبی به لینکلن شباهت پیدا کرده است. داستان فیلم بیشتر روی ۴ ماه آخر زندگی لینکلن متمرکز شده است و پیروزی در جنگ داخلی را مورد توجه قرار داده است. اخیرا فیلم نامه این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. اهالی سینما بی صبرانه منتظر جواب این سوالها هستند که آیا باید شاهد یک فیلم حماسی از اسپیلبرگ باشند و آیا رییس جمهور لیاقت اسکار را دارد.