در خواست مدونا از روسیه

به گزارش اختصاصی ملت ایران مدونا از دولت روسیه خواست که سه زن راکر روسی را که به خاطر اجرای یک نمایش اعتراض آمیز علیه ولادمیر پوتین بازداشت شده اند را آزاد کند. دو هفته قبل از به ریاست جمهوری رسیدن پوتین یک باند ۵ نفره موسیقی راک در کلیسای جامع مسکو یک نمایش اعتراضی علیه پوتین اجرا کردند که سه نفر از آنها دستگیر شدند و به مدت ۵ ماه به اتهام اوباشی و لات بازی در بازداشت بودند اگر جرم آنها ثابت شود به هفت سال زندان محکوم میشوند. جوامع حقوق بشر درخواست آزادی این گروه موسیقی را بارها خواستار شدند. اینبار هم مدونا در یک گفتگو خواستار آزادی این گروه موسیقی شد. این خواننده پاپ یکی از سهامدارن ورزشگاه جهانی هارد کندی فیتنس است که برای افتتاح یکی از شعب آن روز دوشنبه وارد مسکو شد.