به گزارش اختصاصی ملت ایران استیون تیلر که خواننده راک و یکی از داوران برنامه پر ببیننده و جهانی امریکن ایدل است اعلام کرد می خواهد از محبوب خودش یعنی امریکن ادل خداحافظی کند قبل از اینکه از مسیر اصلیش منحرف شود و می خواهد به سمت عشق اولش که خیلی وقته ازش دورشده برگردد.
استیون در ادامه گفت من امریکن ایدل را خیلی دوست دارم و از لحظه لحظه آن خاطره دارم اما حالا وقتش شده که به موسیقی راک برگردم.

فولر درباره او میگوید: " استیون یک ایدل واقعی و فوق العاده است و اگر ده سال پیش از من می پرسیدند نظرت درباره داوری استیون در برنامه امریکن ایدل چیست می گفتم غیر ممکنه اما حالا می بینم که این غیر ممکن به واقعیت پیوسته و او کارش را عالی انجام داد و مایه افتخار ما و این برنامه بود. اما من کاملا او را درک می کنم او دوست دارد به زندگیش و کار اصلی و مورد علاقه اش یعنی خوانندگی برگردد. جای او در امریکن ایدل خالی خواهد بود و دلمان برایش تنگ میشود. "

مثل اینکه تنها این خواننده راک نیست که می خواهد از این برنامه جدا شود جنیفر لوپز هم می گوید اوهم زیاد مطمئن نیست که در فصل دوازدهم حظور داشته باشد.

www. Melateiran. com