مجوز اجرای صحنه‌ای برای محمد علیزاده، در روز ۱۸دی ماه ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰ هرشب دو اجرا، در محل سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی، با اجرای ۱۷ قطعه و قطعاتی چون «نه قحطی گل که نبود»، «دل بی تو غم زده»، «زیر حرفام می‌زنم» و…صادر شد.

گروه موسیقی «آوای عندلیب» به سرپرستی شاهو عندلیبی، برای ۲۳ دی ماه ساعت ۲۱:۳۰ هرشب یک اجرا در محل تالاروحدت با اجرای قطعاتی چون «بهاره»، «عاشقان»، «چوار باغی» و…مجوز گرفت.

گروه موسیقی «آوای پارسیان» به سرپرستی و خوانندگی سامان علیپور در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن‌ماه ساعت ۲۰ هرشب یک اجرا درتالار رودکی با اجرای قطعاتی چون «هاد دیرمیا ساز سحری»، «دی بلال»، «ای گلمی» و «شیرین شیرین» مجوز گرفت.

بر اساس این گزارش، مجوز اجرای صحنه‌ای برای گروه موسیقی «هیاهو» به سرپرستی محمدرضا سلیمیان و خوانندگی فرهاد خزری، درروزهای ۱۷و ۱۸ دی ماه، ساعت ۱۹:۳۰ هر شب یک اجرا در محل مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و گروه موسیقی «مضراب» به سرپرستی حمید متبسم و خوانندگی سالار عقیلی در روزهای ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ساعت۲۱:۳۰ هرشب یک اجرا در تالار وحدت صادر شد.