به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، نمایشگاه اول، مجسمه هایی از چوب و برنز با عنوان «درجستجوی آرش، در جستجوی صلح» است.

این مجسمه ها با رویکردی به بازنگری فهم اساطیر ایرانی و اختصاصا داستان حماسی آرش در فرهنگ ایرانی ساخته شده اند.

بنا به یادداشت این هنرمند در مقدمه کاتالوگ این نمایشگاه آمده است: «موضوع حماسه آرش را مجسمه سازان دیگری پیش از من نیز بهانه ساخت آثار خود قرار داده اند.

آن ها با ظاهر کم و بیش متفاوت، آرش کمانگیر را به تجسم درآورده اند؛ گاه در شکل تیراندازی نیرومند با ساختاری رئالیستی، گاه در قالب فیگوری فوتوریستی در حال پرتاب تیر.

من اما آرش را می سازم؛ او نه پیر است نه جوان، نه تنومند است نه ضعیف، او فقط تیری رها شده در فضا است.

به یقین من چنین ساختاری با روایت اسطوره ای او و همچنین با سنت های هنری ایران سازگارتر است؛ دست کم این آرشی است که من می شناسم».

بنیان آن هنری نیز سرامیک هایی از عباس اکبری که در حقیقت ظرف های کاربردی هستند را به نمایش گذاشته است.

این ظرف ها با تکنیک های مختلف لعاب های احیایی اجرا شده اند.

همزمان با این نمایشگاه کتابی با عنوان " ظرف " نیز رونمایی شد که مقدمه های آن را سرامیست ها و منتقدین مشهور از جمله آلن کایگر اسمیت از انگلستان، گرگ دیلی از استرالیا، فرنک هلمس از مجارستان، نیلوفر فرخ از پاکستان و محمد پرویزی از ایران نگاشته اند.

این دو نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۷ آذر ادامه دارند و علاقه مندان می توانند به نشانی ونک، خیابان سئول، شماره ۴۰ مراجعه کنند.