در این نمایشگاه که به آثار حجم و مجسه اختصاص پیدا کرده، برخی از آثار هنرمندان مختلف با محوریت هنر سقاخانه ای در معرض تماشا گذاشته شده است.

درکنار آثار ارائه شده هنرمندان مختلف در این نمایشگاه؛ آثار حجمی و مجسمه های پرویز تناولی ازجمله چند اثر ترمیم شده، در معرض دید گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا ۳۰ آذر در نیاوران برپا است.

تناولی چندی پیش مرمت دو اثر حجمی خود را برعهده گرفت. این ۲ اثر حجمی که به مدت دو هفته جهت مرمت به کارگاه استاد منتقل شده بود به این مجموعه بازگشت.

این آثار که دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال است در فضای باغ نیاوران قرار داشتند که پس از هماهنگی با استاد تناولی، توسط خود هنرمند مرمت و به مجموعه بازگشت.

دو اثر یاد شده با نام " فرهاد و بیستون " و " شاعر " و از جنس مس هستند که اثر فرهاد و بیستون در سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدی با سبک مکتب سقاخانه خلق شده است.

پرویز تناولی به همراه حسین زنده رودی از آغاز کنندگان راه سقاخانه بوده اند.

تعداد ۲۰ اثر حجمی و نقاشی از استاد تناولی با عنوان های فرهاد و بیستون، شاعر، مجموعه هیچ ها، اینجا کسی دروازه ای را باز نمی کند، سیمرغ، شیر، مرغ و جوجه ها، تقدیس، بچگی سیمرغ، بلبل و منقار، یاران شیخ صنعان، مجموعه عشاق و غیره در فضاهای مختف کاخ ها و موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در معرض نمایش عموم قرار دارند.