به گزارشملت ایران، این ۲ اثر حجمی استاد تناولی که به مدت دو هفته جهت مرمت به کارگاه استاد منتقل شده بود به این مجموعه بازگشت.

این آثار که دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال است در فضای باغ نیاوران قرار داشتند که پس از هماهنگی با استاد تناولی، توسط خود هنرمند مرمت و به مجموعه بازگشت.

بنابراعلام مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران، دو اثر یاد شده با نام " فرهاد و بیستون " و " شاعر " و از جنس مس هستند که اثر فرهاد و بیستون در سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدیبا سبک مکتب سقاخانه خلق شده است.

تناولی به همراه حسین زنده رودی از آغاز کنندگان راه سقاخانه بوده اند.

تناولی مجسمه ساز، نقاش، پژوهشگر و مجموعه دار ایرانی است که سوم فروردین ماه ۱۳۱۶ در تهران متولد شد.

او همچنین کارشناس فرش ها و بافته های عشایری است.

مجسمه های تناولی یک فرق عمده با مجسمه های دیگران دارد؛ مجسمه اساسا به معماری ظاهری اش متکی است، اما تناولی در مجسمه هایش به فضا و شکل درونی مجسمه اهمیت می دهد؛ یک فضای درونی راز آلود که بر شکل بیرونی مجسمه تاثیر می گذارد.

تعداد ۲۰ اثر حجمی و نقاشی از استاد تناولی با عنوان های فرهاد و بیستون، شاعر، مجموعه هیچ ها، اینجا کسی دروازه ای را باز نمی کند، سیمرغ، شیر، مرغ و جوجه ها، تقدیس، بچگی سیمرغ، بلبل و منقار، یاران شیخ صنعان، مجموعه عشاق و غیره در فضاهای مختف کاخ ها و موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در معرض نمایش عموم قرار دارند.