"از تهران تا بهشت"با مهناز افشار

بازیگران: مهناز افشار، جعفر والی، مهران احمدی، ملیسا مهربان، فرزین صابونی، مهدی عباسی، مسعود مهرگان، علی باقری، نازنین پور حدادی.