فرزند دمی مور و بروس ویلیس به دلیل افراط در نوشیدن مشروبات الکلی و جرائم دیگر بازداشت شد.

این در حالی است که در سال های اخیر بازار دستگیری فرزندان چهره های هالیوودی گرم بوده است.

اسکات ویلیس در حالی از سوی پلیس مورد پیگرد قرار گرفته که هنگام بازجویی کارت شناسایی جعلی به پلیس نیویورک ارائه کرده است.

دمی مور

این در حالی است که بر اساس سابقه ای که اسکات دارد امکان حبس و جریمه سنگین نقدی نیز برای وی وجود دارد. ویلیس و مور چند سال پیش در نمایشی تبلیغاتی از یکدیگر جدا شده اند.

بروس ویلیس

در چند سال گذشته بسیاری از فرزندان چهره های هالیوود و سیاست آمریکا مورد پیگرد قضایی پلیس قرار گرفته اند که نشان از فقر مسایل تربیتی در میان ستاره های پردرآمد هالیوودی دارد.

دستگیری فرزند ویتنی هوستون قبل از مرگ مادرش، فرزند لورنس فیش بورن، رولینگ استون، ال گور سیاستمدار آمریکایی و فرزند تونی کرتیس از مهم ترین نمونه های این حوزه محسوب می شوند.