ملت ایران: دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران از وضعیت نابه سامان سالن های سینمایی و نگرانی گسترده مدیران سینما ها در کشور خبر داد.

محمدرضا صابری(دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران) گفت: متاسفانه وضع سالن های سینمایی امروز اصلا مطلوب نیست و همین امر باعثنگرانی های شدیدی در بین سینماداران شده و آنها را مجبور کرده است تا مشکلات خود را با وزارت ارشاد در میان بگذارند.

وی ادامه داد: میزان استقبال مخاطبان از فیلم های روی پرده به هیچ عنوان خوب نیست و همین امر نه تنها نگرانی بعضی از صاحبان فیلم ها را به دنبال داشته، بلکه باعثنگرانی بسیاری از مدیران سالن های سینمایی شده است و اگر این وضعیت اقتصادی همچنان ادامه داشته باشد باید منتظر اتفاقات بدی بود.

صابری با تاکید بر لزوم به کارگیری یک راه حل جدی برای حل این مساله گفت: اکثر سینماهایی که در کشور فعال هستند نگران ادامه حیات خود هستند و اگر این گونه وضعیت ادامه پیدا کند تا پایان سال بسیاری از سالن های سینمایی تعطیل می شود. تعدادی از آنها نیز که امروز فعالیت می کنند یا چراغشان روشن است فقط به دنبال این هستند که به حیات خود ادامه دهند و بیشتر آنها سوددهی ندارند.

دبیر انجمن سینماداران با اشاره به اینکه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتما باید برای این وضعیت چاره ای بیندیشند، افزود: امروز صبح هیات مدیره انجمن سینماداران به نمایندگی از سینماداران سراسر کشور با محمد احسانی معاون فعالیت ها و سرپرست معاونت آثار دیدار داشتیم و در این دیدار درباره مشکلات سالن های سینمایی و وضعیت فیلم ها و همچنین آینده سالن های سینمایی گفت وگو کردیم.

وی ادامه داد: در این دیدار که مدیرکل امور اداره سینما ها نیز حاضر بود؛ اعضای هیات مدیره آخرین وضعیت سالن های سینمایی را روشن و تبیین کردند و تاکید کردند که ادامه این روند برای سالن های سینمایی دیگر امکان پذیر نیست و محل نگرانی جدی است.